DAAR, WAAR TEAM COMMITMENT TELT


Wij zorgen voor:

Het begeleiden van fusies en verandertrajecten • Due diligence of the human factor
Mindset change in teams en organisatie • Het signaleren en mitigeren van weerstanden en conflicten
Zeer accurate persoons- en teamassessment • Het bouwen van efficiënte en marktgerichte teams

 

ONZE WERKVELDEN


ENERGY OFFSHORE CONSTRUCTION


STRAKKER STUREN VAN VEERBARE TEAMS

Denkt u dat uw mensen een grotere bijdrage zouden kunnen leveren aan het succes van uw project? Dat er meer in zit, dan er tot nu toe benut wordt? Of dat de wenselijke veranderingen meer acceptatie en een groter draagvlak dienen te krijgen? De kans is groot dat u gelijk hebt. Gebaseerd op onze ervaring, constateren wij dat het niet benut potentieel ongeveer 20% bedraagt. Dat betekent dat enige verandering in teamsamenstelling en de juiste koppeling van de samenwerkende personen …

ACQUISITIE & PARTICIPATIES


DUE DILIGENCE & RISK ASSESSMENT

Als investeerder wilt u graag gecontroleerde stabiele groei van uw asset. U wilt risico’s beperken en ook tijdig kunnen ingrijpen wanneer het nodig is. Mogelijke, onaangename verrassingen wilt u zo veel mogelijk beperken en de situatie goed onder controle houden. U zoekt naar een methode om dat makkelijk te kunnen realiseren en dat hebben wij voor u ontwikkeld. Onze methode stelt ons in staat het niet-meetbare te kunnen meten, namelijk de ‘due diligence of human factor’.

EDUCATIE & TEAM COACHING


DOORLOPENDE OPLEIDINGSMODULES

De Dynamic Colour Drives methode wordt toegepast om de bedrijfsstrategie te alignen. Daarnaast wordt het gebruikt om conflictvrije en hoogscorende teams te bouwen en vooral om de verandertrajecten en fusies soepel te laten verlopen. De methode wordt toegepast bij management, sales en operation. Dynamic Colour Drives biedt uitstekende handvatten om complexe situaties te begrijpen en daarin de beste beslissingen te nemen. De verkregen inzichten kunnen verrassend zijn.

 

WIE ZIJN ONZE KLANTEN?

Dat zijn ondernemingen en organisaties die op een hoger niveau willen opereren door middel van het inzetten van het daarvoor nog niet benutte organisatiepotentieel: kennis, waardigheden, talenten en door deze vervolgens slim te matchen met een optimale sturingsstrategie. Lees Meer →

WIE ZIJN ONZE KLANTEN
 

WAT BEREIK JE MET ONS


Omzet groei door hogere team commitment
Teams die soepel samenwerken en goed presteren
Vernieuwde aanpak van fusies en verandertrajecten
Due diligence van teams en stakeholders
Het aansturen van complexe situaties


 

WAAR STAAN WIJ VOOR?


Corporate Strengths Development is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2002, met focus op middelgrote en grote bedrijven en organisaties. Wij onderscheiden ons door systemische aanpak van complexe vraagstukken, de door ons ontwikkelde hoogwaardige metingsmethode en zichtbare resultaten.

Wij geloven niet in slechte mensen en wij oordelen mensen niet. Wij gaan ervan uit dat iedereen wil presteren, vooruit wil komen en in harmonie met anderen persoonlijke en gezamenlijke doelen wil realiseren. Dat zit in onze menselijke natuur. Slechte prestatie is een resultaat van een verkeerde match of een niet passende leiderschapsstijl.

Wij scheppen voorwaarden waarin het beste van de mens naar boven komt. Wij ontdekken bij mensen hun krachten en bieden hen ruimte, zodat ze hun talenten optimaal kunnen inzetten: of dat bestuurder is, manager of teamlid. Wij zorgen voor de optimale match: in teams en ook met stakeholders. Hierdoor ontstaat een positieve dynamiek waardoor de team prestatie met ongeveer 20% groeit.


 

Onze projecten


Koninklijke luchtmacht, ministerie van defensie.
Wij hebben geparticipeerd in een aanbestedingstender en werden gekozen als de beste aanbieder van een “Organisatie nulmeting en lean assessment” programma voor CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten, 600 mensen).
Punten waarop wij hoog gescoord hebben zijn onze gedeponeerdehoogwaardige meetinstrumenten, unieke systematische benadering, heldere analyse en de niet-oordelende benadering van personen en teams.
Ubbink International (hoogwaardige bouwproducten).
Ubbink zocht naar een universele methodiek om inzichten te krijgen in de dynamiek bij internationale vestigingen en de samenwerkings-/communicatiepatronen top-down.
Ook zocht Ubbink naar een betrouwbare methode voor kandidaten selectie. Er werd voor onze methodiek gekozen, dankzij de toegankelijke, logische opbouw van onze filosofie en ook het leereffect voor de hele organisatie.
Stork (energie en techniek).
Stork stelde voor ons als doel: het bereiken van een hechtere samenwerking tussen MT teams van de landelijke vestigingen. We moesten ervoor zorgen dat de MT teams opener naar elkaar toe komen te staan en dat ze gezamenlijk aan de universele bedrijfspositionering kunnen werken. Onze methodiek onderscheidde zich van die van andere aanbieders door de hoge validatie van metingen en een efficiënte aanpak.
Cegedim (leverancier van strategische gegevens in de gezondheidszorg).
Cegedim vroeg ons om mee te werken aan hun ambitieuze uitdaging: het maken van een optimaal genuanceerd psychologisch onderbouwde koppeling tussen de artsenbezoekers (accountmanagers) en de diverse groepen van medische specialisten. Wij werden gekozen wegens de betrouwbaarheid van de metingen (risicovrij) en de flexibiliteit en het gemak van de toepasbaarheid van onze methodiek.

ONZE RELATIES VERTELLEN


“Nu na deze teamsessie kan ik met Anneke door een deur”
Andres TOS , hoofd binnendienst

“DCD is een ideale methodiek om de foutloze keuze te kunnen maken tussen de kandidaten. Ik ben erg tevreden met ons aangesterkteaccountmanagersteam!”
Rob Batteljee, manager sales, Hobart International

“Ik kijk nu heel anders naar onze stakeholders. Ik begrijp beter hoe ze denken en wat ze van ons verwachten.”
Nathalie Winters, project manager Delta Lloyd

“I just wanted to drop you a line to congratulate you on an excellent couple of days spent with Ubbink UK (Ltd). Not only finding things out about oneself, but also understanding my colleagues was a real plus point. I’m sure the knowledge that was imparted on the last day will help me and Ubbink UK (Ltd) management colleagues in the quests that lie ahead.”
Gareth Player-Jones, national sales manager Ubbink UK

 

Onze methodiek

Onze methodiek werd in 2002 door ons ontwikkeld en in de loop der jaren verder uitgebouwd en verfijnd. Het staat ingeschreven in het Europese register van intellectuele eigendom (BBI) onder de naam van Jelena Linn, de ontwikkelaar van dit product, en onder de productnaam Dynamic Colour Drives, DCD.

Deze methodiek onderscheidt zich door brede toegankelijkheid, universele toepassingsmogelijkheden, hoge kalibratiegraad en de daarop gebaseerde opleidingsmodules. Hieronder vallen onze psychometrische testen, analytische modellen, boeken en opleidingsmaterialen. Als filosofie voor onze methodiek gebruiken wij het gevalideerde gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog C. Graves en ook de door ons ontwikkelde koppelingen tussen wiskundig onderlegde modellen en psychoanalytische inzichten.