ACQUISITIE & PARTICIPATIES


Als investeerder wilt u graag gecontroleerde stabiele groei van uw asset. U wilt risico’s beperken en ook tijdig kunnen ingrijpen wanneer het nodig is. Mogelijke, onaangename verrassingen wilt u zo veel mogelijk beperken en de situatie goed onder controle houden. U zoekt naar een methode om dat makkelijk te kunnen realiseren en dat hebben wij voor u ontwikkeld. Onze methode stelt ons in staat het niet-meetbare te kunnen meten, namelijk de ‘due diligence of human factor’.

Naast de goede financiële inschattingen en het zorgvuldig uitgevoerde due diligence, is er nóg een belangrijke factor die moeilijk voorspelbaar is en ook vaak cruciaal is bij opbrengst maximalisatie: ‘human factor’. Human factor is gedrag, aanpassingsvermogens van het managementteam aan de veranderende marktsituatie en veerbaarheid van bedrijfscultuur. Hierdoor wordt bepaald tot hoeverre verandering geaccepteerd wordt en hoe groot de weerstand zal zijn. Hier rekent u als investeerder vaak op eigen ervaring en onderbuikgevoel. Daarom neemt u bij het besluit tegelijkertijd een relatief groot risico. Hoe hoog dit risico is, is van tevoren moeilijk in te schatten. De situatie blijft te complex, omdat u niet beschikt over een betrouwbaar meetinstrument.

De investeringsgoeroe Chris Zook noemt in zijn boek “Profit from the core” de complexiteit "the silent killer of profitablegrowth". Complexiteit maakt bedrijfscultuur onoverzichtelijk en beïnvloedt op een negatieve manier de helderheid van focus. "Due to complexity it is harder to perceive; slower to take decisions, cucumbersome to mobilize, more difficult to learn and more challenging to adapt" Ookgeefthijeenmogelijkheid, hoe je met complexiteitomkangaan. "Make it visible; bring it down to a model; measure where possible; tackle step by step".

Na zorgvuldig onderzoek hebben wij, speciaal voor de behoeftes van private acquity, acquisities en participaties, een methode ontwikkeld om de due diligence van de human factor te verrichten en de mogelijke risicofactoren inzichtelijk en meetbaar te maken. Op deze wijze maken wij de complexe situatie voor u hanteerbaar en stuurbaar. Deze methode is gedeponeerd bij BBI onder de merknaam Dynamic Colour Drives (DCD). Ons meet- en analyse product stelt u in staat om de machtsverdeling in het managementteam en ook de dynamiek in uw acquisitie te begrijpen en aan te sturen. Dankzij de inzichten begrijpt u hoe “het spel” in uw geacquireerde asset “gespeeld” wordt, waardoor u tijdig en proactief handelt.

  Company culture due diligence. Wat houdt dat in?
  Met de toepassing van onze methode geven wij u inzichten in:
 • de plooibaarheid van bedrijfscultuur;
 • de bereidheid tot veranderen en anticiperen op marktverandering;
 • de aansluiting aan uw strategie en bedrijfstoekomstbeeld;
 • het verborgen, niet-benutte potentieel binnen de organisatie.
 • de krachtenveldverdeling en verbogen conflicten

  Managerial risk assessment
  Dankzij onze hoog gekalibreerde assessment methode geven wij u inzichten in:
 • nulmeting van de bestaande directie/management team
 • opkomende dynamiek bij teamverandering, bijvoorbeeld nieuwe teamleden (virtuele scenario’s van hoge precisie)
 • voorspelbaar team gedrag bij marktverandering
 • teampotentieel
 • Wat bereikt u met ons?
  Hogere winst, eerdere exit.
  Tijdens het project behoudt u focus op uw competentie: financiële sturing.
  Wij structureren voor u de complexe omgeving en geven nodige inzichten
  Uw omgeving wordt voorspelbaar, transparant en plooibaar.
  Uw bedrijfscultuur wordt stuurbaar.
  U handelt met een lager risico: uw onderbuik gevoel krijgt een koppeling met een meetbare, feitelijke basis.
  U stuurt mensen en bedrijfsprocessen op basis van een logisch, betrouwbaar model, wat makkelijk te communiceren en te leren is.